SECTION NINETEEN
ART PAGE TWO

sm

COLUMN FIFTY-SEVEN, MARCH 1, 2001
(Copyright © 2001 Al Aronowitz)

WRO Center For Media Art <wro@wro.getin.pl>

 

[w e r s j a   p o l s k a  p o d  a n g i e l s k a

 

WRO 01

9th International Media Art Biennale held in Wroclaw, Poland from

May 1st to May 6th, 2001, organized by the WRO Center for Media Art Foundation

And Open Studio Cooperative is pleased to announce a call for works for the

International media art competition.

 

The general theme for this year's WRO Biennale is "SCREENS" and all

"screenable" electronic forms of artistic communication are eligible for

submission.

 

Please log on for entry forms at: http://www.wro.art.pl

(mirror: http://www.wro.getin.pl ).

 

The submission deadline is March 1st, 2001.

 

For more information or to request printed entry forms please e-mail us at:

wro@getin.pl

 

Thank you and we are looking forward to your submissions.

-------------------------------------------------------------

WRO Center for Media Art

29a Kuznicza St.

P.O.Box 1385

PL 54-137 Wroclaw

tel/fax (+48 71) 3422691

wro@wro.getin.pl

wro@gnet.pl

http://www.wro.art.pl

http://www.wro.getin.pl

 

WRO 01 --IX Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów odbędzie się we

Wrocławiu, w dniach 1-6 maja 2001 r. Organizatorzy: Fundacja  WRO - Centrum Sztuki Mediów i Open Studio zapraszają artystów do zgłaszania prac do międzynarodowego konkursu. Tematem przewodnim tegorocznego Biennale WRO są "EKRANY", do konkursu  mogą

Być zgłaszane wszystkie elektroniczne "ekranowe"  formy artystycznej

komunikacji. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu dostępne są pod adresem:

http://www.wro.art.pl

(mirror: http://www.wro.getin.pl ). Zainteresowanym możemy przesłac pocztą druk

regulaminu i karty głoszenia. Termin zgłaszania prac upływa 1 marca 2001.

Ewentualne prośby o dodatkowe informacje lub drukowane karty zgłoszenia

Prosimy kierować: wro@getin.pl

Dziękujemy i czekamy na zgloszenia.

 

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

ul: Kuznicza 29a

P.O.Box 1385

54-137 Wroclaw

tel/fax (+48 71) 3422691

wro@wro.getin.pl , wro@gnet.pl

http://www.wro.art.pl

http://www.wro.getin.pl

CLICK HERE TO GET TO INDEX OF COLUMN FIFTY-SEVEN


CLICK HERE TO GET TO INDEX OF COLUMNS

The Blacklisted Journalist can be contacted at P.O.Box 964, Elizabeth, NJ 07208-0964
The Blacklisted Journalist's E-Mail Address:
info@blacklistedjournalist.com
 
 

THE BLACKLISTED JOURNALIST IS A SERVICE MARK OF AL ARONOWITZ